Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Hemtjänst print

Fri 28. Feb 14 14:10

Att söka hjälp
Du som är 65 år eller äldre kan få hjälp från komunen med det som du inte själv klarar av. Du kan få hjälp med allt ifrån hushållssysslor till din personliga omvårdnad. Om hjälpen du kan få i ditt hem inte räcker till kan du ansöka om att får flytta till ett äldreboende.

Individuellt innehåll
Den hjälp Du kan få är individuell. Det vill säga att hjälpen som ges beror på vad just Du behöver och på vad Du inte kan utföra själv.

Det går alltså inte att säga exakt vad hemtjänsten kan hjälpa till med och vad de inte utför.

Vem kan få hemtjänst
Du som är äldre, tillfälligt sjuk eller av andra fysiska, psykiska eller sociala skäl inte klarar de dagliga göromålen på egen hand kan få hemtjänst.

När Du ansökt om hemtjänst måste en bedömning av Ditt behov göras. Hemtjänst är alltså inte en självklar rättighet. Behovsbedömningen, som Du och biståndshandläggaren gör tillsammans, kommer därefter att leda till ett beslut.

Social gemenskap
Social gemenskap är också en form av omvårdnad. Det kan t.ex innebära att Du tar en promenad eller läser tidningen tillsammans med hemtjänstpersonalen. Hemtjänstens personal kan också hjälpa Dig att få kontakt med föreningar, kyrkor och liknande eller berätta för Dig vad som händer i kommunen när det gäller kultur-  och fritidsaktiviteter.

Hemmets skötsel, disk, tvätt och strykning och städning kan hemtjänstpersonalen hjälpa Dig med. Att ha rent och fint omkring sig kan vara viktigt för trivseln men tungt och svårt om man har problem med fysik och ork. Du tillhandahåller själv städredskap och rengöringsmedel.
                                
Trygghetslarm
Om du oroas över att något skall hända Dig och Du snabbt och enkelt vill kunna kalla på hjälp, kan Du hos biståndshandläggaren ansöka om att få ett trygghetslarm.

Medicinsk insatser  
I hemmet kan dessa erhållas av både landstingets distriktsköterskor eller
kommunens koplade till hemsjukvården.
                      
Grundas på lagstiftning
Den hjälp som kommunens hemtjänst och hemsjukvård kan ge Dig grundas i huvudsak på två lagar; Socialtjänstlagen som ger dig rätt att söka hjälp t.ex. personlig omvårdnad. Hälso- och Sjukvårdslagen om Du är i behov av medicinsk vård.
                
Avgifter
Uttages enligt maxtaxa för äldre. Se särskild broschyr om avgifter

Ansökan
Ansökan görs till: Handläggarenheten Äldre- och Handikappomsorgen som utreder och fattar beslut.
               
Du kan överklaga
Om du får ett avslag på hela, eller delar av Din ansökan om hemtjänst kan Du överklaga till Länsrätten. Överklagandet skall ske skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från det att Du tagit del av beslutet. Behöver Du hjälp med att överklaga är biståndshandläggaren skyldig att hjälpa Dig med detta.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601