Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Sagagården print

Thu 4. Aug 11 11:04

20071108_144743_0.jpg
Sagagården som ligger i Dikanäs är ett ordinärt boende med hemtjänstinsatser. Det är vanliga lägenheter som är särskilt anpassade till äldre och rörelsehindrades behov av tillgänglighet och trygghet. Sagagården inrymmer förutom 10 lägenheter även förskola samt skolmatsal för skolan i Dikanäs.

Välkommen till oss på Sagagården!
Lägenheterna består av 1-2 rum med kök och duschrum och möbleras helt av den boende.
Varje lägenhet är försedd med trygghetslarm och personal finns tillgänglig dygnet runt.

Matsalen på Sagagården
Sagagårdens matsal serverar lunch alla veckans dagar för Sagagårdens boenden, övriga, pensionärer samt skolan i Dikanäs. Lunch serveras mellan 11.30-13.00.

Personal och arbetsorganisation
Områdeschefen är verksamhetsansvarig och har personal-, arbetsmiljö- samt budgetansvar.

Personalen som arbetar i hemtjänsten är vårdbiträden och undersköterskor anställda i kommunens socialtjänst. Personalen har flexibel arbetstid, med personligt lagda scheman. All dagpersonal är kontaktperson till någon boende. I varje arbetsgrupp finns en gruppledare.
När det gäller vissa medicinska insatser samarbetar hemtjänsten med landstingets distriktssköterska, som har det medicinska ansvaret för insatsen och som i vissa fall kan delegera utförandet av en insats till vårdpersonalen.
I vissa enskilda fall kan hemtjänst beviljas i form av anhörigstöd.

Avgifter
Uttages enligt maxtaxa för äldre. Se särskild broschyr om avgifter.

Ansökan
Ansökan görs till: Handläggarenheten Äldre– och handikappomsorgen som utreder och fattar beslut.

Telefonnummer Handläggarenheten
Telefontid 8.00-9.30
0940-141 22, 142 37, 142 54

Telefonnummer Sagagården
Områdeschef: 146 40
Hemtjänst, personalrum: 146 74
Matsal: 146 41Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601