Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Saxnäsgården print

Mon 24. Feb 14 09:37

saxnasgarden.jpg

Saxnäsgården är en särskild boendeform med 11 platser. Äldreboendet är centralt beläget i Saxnäs.

Målsättningen med vårt boende är att
  • alla; Boende, Anhöriga och Personal skall känna sig delaktiga
  • sätta de boendes önskningar före de dagliga rutinerna
  • de boende ska känna trygghet
  • ha en hemtrevlig miljö som inte liknar institution
  • de boende så långt som möjligt får klara de dagliga sysslorna som t.ex. kläder, hygien och mat och att det får ta den tid som behövs
  • hålla en rak kommunikation med varandra
Vad gör vi?
Mest av allt handlar det om att tillgodose våra grundläggande behov av gemenskap, närhet, trygghet, självbestämmande och kompetens. Vi försöker att aktivera och stimulera varje person utifrån dennes dagsform. Vi försöker få vardagen så naturlig som möjligt med matlagning, städning, bakning, fika, vara ute etc. I vår gemensamma matsal har vi möjlighet att baka, ordna olika fester, se på bio och andra aktiviteter. Gudstjänster sker i samråd med kyrkan/orna och musikunderhållning i samlingsrum.

Välkommen till oss på Saxnäsgården!

Avgifter
Uttages enligt maxtaxa för äldre. Se särskild broschyr om avgifter.

Ansökan
Ansökan görs till: Handläggarenheten Vård och omsorg, som utreder och fattar beslut.

Telefonnummer Handläggarenheten
Telefontid 8.00-9.30
0940-141 22, 142 37, 142 54

Telefonnummer Saxnäsgården
Områdeschef: 146 40
Sjuksköterska: 144 82
Personalrum: 144 93
Fax: 143 87


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601