Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Strandbacka print

Mon 24. Feb 14 09:36

20050306_143740_0.jpg
Strandbacka är ett boende för äldre dementa. Det är indelat i sex enheter med fem lägenheter vardera och med gemensamt kök och dagrum i varje enhet.

Målsättningen med vårt boende är att..
  • alla; Boende, Anhöriga och Personal skall känna sig delaktiga
  • sätta de boendes önskningar före de dagliga rutinerna
  • de boende ska känna trygghet
  • ha en hemtrevlig miljö som inte liknar institution
  • de boende så långt som möjligt får klara de dagliga sysslorna som t.ex. kläder, hygien och mat och att det får ta den tid som behövs
  • hålla en rak kommunikation med varandra
Vad gör vi?
Mest av allt handlar det om att tillgodose våra grundläggande behov av gemenskap, närhet, trygghet, självbestämmande och kompetens. Vi försöker att aktivera och stimulera varje person utifrån dennes dagsform. Vi försöker få vardagen så naturlig som möjligt med matlagning, städning, bakning, fika, vara ute etc.

I ”salongen” vår gemensamma samlingslokal har vi en friser- och biosalong. Där har vi möjlighet att baka, ordna olika fester och andra aktiviteter som sittgympa, gudstjänster.


Välkommen till oss på Strandbacka!

Avgifter
Uttages enligt maxtaxa för äldre. Se särskild broschyr om avgifter.

Ansökan
Ansökan görs till: Handläggarenheten Vård och omsorg, som utreder och fattar beslut.

Telefonnummer Handläggarenheten
Telefontid 8.00-9.30
0940-141 22, 142 37, 142 54

Telefonnummer Strandbacka
Områdeschef: 144 71, tel tid: 08.00-09.30
Assistent: 144 69
Sjuksköterska: 144 46, tel tid: 08.00-09.00
Fjälluggla: 144 47 vån 1
Morkulla: 144 48 vån 2
Lärkan: 144 49 vån 3
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601