Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Tallbacka print

Tue 17. Feb 15 09:22

20050306_150210_0.jpg
Tallbacka är en särskild boendeform indelat i 7 avdelningar för äldre och 2 avdelningar för dementa. Tallbacka har 18 lägenheter och 34 rum. Dagverksamhet för dementa bedrivs på Tallbacka.

Målsättningen med vårt boende är att..
  • alla; Boende, Anhöriga och Personal skall känna sig delaktiga
  • sätta de boendes önskningar före de dagliga rutinerna
  • de boende ska känna trygghet
  • ha en hemtrevlig miljö som inte liknar institution
  • de boende så långt som möjligt får klara de dagliga sysslorna som t.ex. kläder, hygien och mat och att det får ta den tid som behövs
  • hålla en rak kommunikation med varandra
Vad gör vi?
Mest av allt handlar det om att tillgodose våra grundläggande behov av gemenskap, närhet, trygghet, självbestämmande och kompetens. Vi försöker att aktivera och stimulera varje person
utifrån den förmåga som finns för dagen. Vi försöker få vardagen så naturlig som möjligt med    matlagning, städning, bakning, fika, vara ute etc.Känn er alltid välkomna och som hemma hos oss på Tallbacka!

Avgifter
Uttages enligt maxtaxa för äldre. Se särskild broschyr om avgifter.

Ansökan
Ansökan görs till: Handläggarenheten Vård och omsorg, som utreder och fattar beslut.

Telefonnummer Handläggarenheten
Telefontid 8.00-9.30
0940-141 22, 142 37, 142 54

Telefonnummer Tallbacka
Områdeschef: 140 97, tel tid 08.00-09.30
Områdeschef: 141 02 , tel tid 08.00-09.30

Sjuksköterska: 141 00

Röda huset
Tibast: 141 07 vån 1
Fjällros: 141 08 vån 2
Vallmo: 141 16 vån 3

Blå huset
Blåklocka: 141 05 vån 1,
Skogsviol: 141 06 vån 2
Blåklint: 141 15 vån 3

Gula huset
Trollius: 141 03 vån 1,
Fjällviva: 141 04 vån 2
Gullviva: 141 17 vån 3
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601