Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Åsbacka  print

Tue 17. Feb 15 09:20

Asbacka.png
Åsbacka är en särskild boendeform indelat på fyra avdelningar för äldre.  Äldreboendet är centralt beläget i Vilhelmina

Målsättningen med vårt boende är att..
  • alla; Boende, Anhöriga och Personal skall känna sig delaktiga
  • sätta de boendes önskningar före de dagliga rutinerna
  • de boende ska känna trygghet
  • ha en hemtrevlig miljö som inte liknar institution
  • de boende så långt som möjligt får klara de dagliga sysslorna som t.ex. kläder, hygien och mat och att det får ta den tid som behövs
  • hålla en rak kommunikation med varandra
Vad gör vi?
Mest av allt handlar det om att tillgodose våra grundläggande behov av gemenskap, närhet, trygghet, självbestämmande och kompetens. Vi försöker att aktivera och stimulera varje person utifrån dennes dagsform. Vi försöker få vardagen så naturlig som möjligt med matlagning, städning, bakning, fika, vara ute etc.

I Café Träffpunkten, vår gemensamma samlingslokal har vi möjlighet att baka, ordna olika fester, se på bio och andra aktiviteter. Gudstjänster sker varannan vecka och musikunderhållning brukar ske i Björkens samlingsrum

Välkommen till oss på Åsbacka!

Avgifter
Uttages enligt maxtaxa för äldre. Se särskild broschyr om avgifter.

Ansökan
Ansökan görs till: Handläggarenheten Vård och omsorg, som utreder och fattar beslut.

Telefonnummer Handläggarenheten
Telefontid 8.00-9.30
0940-141 22, 142 37, 142 54

Telefonnummer Åsbacka
Områdeschef: 143 03
Assistent: 143 09

Aspen – Rönnen
Reception: 143 15
Sköterskeexp: 143 16
Boendetfn (flyttbar): 151 16
Björken – Sälgen
Reception: 143 14
Sköterskeexp: 143 04
Boendetfn (flyttbar): 150 28

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601