Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Särskild boendeform print

Mon 10. Mar 14 15:32

Särskild boendeform inom kommunens äldreboende

20050306_162242_0.png
När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till särskild boendeform inom äldreomsorgen.

  • Särskild boendeform; Tallbacka, Åsbacka och Saxnäsgården.
  • Särskild boendeform med inriktning mot dementa; Strandbacka och Tallbacka.
I de särskilda boendeformerna finns det personal för att man skall kunna bo där och få det stöd och den omvårdnad man behöver, dygnet runt.

I servicehuslägenheten utformas hjälpen individuellt och tillhandahålls genom hemtjänst.

I alla boendeformer hos kommunen har den boende eget hyreskontrakt.

Ansökan
För att få flytta till särskild boendeform krävs först och främst att Du ansöker om detta hos biståndshandläggarna inom äldreomsorgen, tel 0940-140 00. Biståndshandläggarna prövar då Dina behov av att bo i äldreboende. Om behoven av tillsyn, omsorg och vård inte kan tillgodoses i den egna bostaden med hjälp av bl.a. hemtjänst, kan Du ha rätt att flytta till något av kommunens boenden för äldre.

Möjlighet att få välja boendeform
Rätten till att få flytta till en särskild boendeform innebär inte någon egentlig rätt att välja vilket boende eller typ av boendeform. Däremot tar biståndshandläggarna hänsyn till Dina önskemål.

I de fall Du redan bor i något av kommunens äldreboende och av någon anledning vill byta till ett annat boende ska Du kontakta biståndshandläggarna.

Personal
Den personal som arbetar på Vilhelmina kommuns äldreboenden är vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor samt områdeschefer anställda i kommunens socialtjänst.

Grundas på lagstiftning
Det är Socialtjänstlagen som ger Dig rätt att söka plats på äldreboende för att få Ditt behov av personlig omvårdnad tillgodosett. Behöver Du medicinsk vård är det Hälso- och sjukvårdslagen som ligger till grund för att Ditt behov i det avseendet tillgodoses.

Avgifter i särskild boendeform
Du som bor på särskilt boende betalar hyra för lägenheten.
Hyran varierar beroende på var du bor.
Tänk på att du kan ha rätt att få bostadsbidrag


Du betalar också en avgift för maten plus en service- och omvårdnadsavgift.

Maxtaxa
Serviceavgiften kan bli lägre eftersom du betalar efter betalningsförmåga enligt reglerna om maxtaxa

Kostnad för mediciner
De som bor i särskild boendeform betalar i likhet med pensionärer i ordinärt boende för sina mediciner. Högkostnadsskydd gäller.
Alla sjukvårdsinsatser som utförs av kommunens egna sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast är avgiftsfria.

Om jag inte är nöjd med beslutet
Om Du inte är nöjd med beslutet om plats på särskild boendeform kan Du överklaga till Länsrätten. Överklagandet skall ske skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från det att Du tagit del av beslutet. Behöver Du hjälp med att överklaga är biståndshandläggaren skyldig att hjälpa Dig med detta.
20110331_084252_0.png
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601