Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Information om mat till äldre

Maten och måltiderna är en central del inom äldreomsorgen och är viktiga av flera anledningar. Maten är viktig som intag av energi och näring. Maten är viktig som en del av den medicinska behandlingen. Mat gör ingen nytta om den inte äts upp och därför är trevliga måltider och fysiska förutsättningar också viktigt. Mat och måltider är också viktiga som social företeelse och funktionsbevarande aktivitet.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/600/FOV1-0004B454/FOV1-0004C359/100
Thu 16. Jun 16 09:33