Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Äldreomsorg print

Tue 8. Sep 15 11:35

Äldreomsorgen i Vilhelmina är väl utbyggd med verksamheter som är anpassade för olika behov. Den svarar för kommunens insatser för äldre enligt socialtjänstlagen m.fl. lagar. Vården och omsorgen skall vara av god kvalité och bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Äldreomsorgen i Vilhelmina kommun skall präglas av de övergripande mål som uttrycks i socialtjänstlagen och i mål och riktlinjer för äldreomsorgen i Vilhelmina kommun. De kommunala målen och är ett politiskt styrdokument anpassat till samhällets krav och förutsättningar. I målprogrammet beskrivs ansvarsområden och den politiska viljan samt ambitionsnivån för äldreomsorgen.

Vill du veta mer om äldreomsorgen kan du läsa mer under varje avsnitt till vänster

20150908_113504_0.jpg
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601