Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Fältassistenter print

Fri 17. Jun 11 17:55


20050304_204735_0.png
Fältassistenten...
...vistas mycket i ungdomars miljöer, lär känna dem och deras sätt att leva. Fältassistenten har kunskap om ungdomsproblematik i allmänhet och om ungdomssituationen i Vilhelmina i synnerhet.

Vår målsättning är...
att stärka ungdomarnas positiva sidor och hjälpa dem att se och våga prova olika vägar i livet.

Fältassistenten….. Arbetar med barn och ungdomar från 12 till 20 år.
.. Arbetar för och med ungdomar - både enskilt och i grupp - i syfte att förstärka en positiv utveckling. I arbetet är det mycket viktigt att det finns ett bra samarbete med andra i samhället, t ex skola, polis, fritidsgård m fl. För fältassistenten är det dock allra viktigast att samarbeta med föräldrarna.
.. Är anställd av Vilhelmina kommun, socialnämnden och tillhör socialtjänstens Individ- och familjeomsorg.

Förebyggande ungdomsarbete
Fältassistenten arbetar förebyggande och uppsökande i de miljöer där ungdomar befinner sig, t.ex. fritidsgården och skolorna.
Fältarbete sker på kvällar/helger en gång per månad t.ex. när det är disco, lucia, skolavslutning och dansgalor.
Arbetet bygger på frivillighet och förtroende.

Barn och ungdomsutredningar görs av socialsekreterare eller fältassistent
.. Vi gör förhandsbedömningar då vi samtalar med ungdom och förälder efter att vi fått in en rapport eller anmälan.
.. Vi gör utredningar när ungdomen behöver någon insats t.ex. kontaktperson eller kontaktfamilj.
.. När ungdomen har gjort något brottsligt begär åklagarmyndigheten ett yttrande från socialtjänsten.

Unga lagöverträdare
.. Då en ung person (15-21 år) misstänks för brott kan Åklagarmyndigheten begära ett yttrande från socialnämnden där en redogörelse för den unge lämnas. Socialnämnden ska ta ställning till om det föreligger ett särskilt vårdbehov av den unge.
.. Åklagarmyndigheten beslutar om åtal ska väckas i domstol eller om åtalsunderlåtelse ska meddelas.
.. Om åtal väcks meddelar domstolen dom.
.. I vissa fall verkställer socialtjänsten domen.
.. Ungdomsvård är en behandling som pågår under 6 månader med regelbundna träffar, minst 1 gång per månad, med samtal. Villkor för ungdomsvården redogörs i ett ungdomskontrakt. Samtalen kan handla om attityder till brott, droger, våld, sexualitet, om relationer till föräldrar och kompisar m.m. Särskild programverksamhet kan även ingå, till exempel ART (Aggression replacement training)
.. Ungdomstjänst som innebär oavlönat arbete i 20-150 timmar samt ett antal samtal med fältassistent

Alkoholtillsyn
.. Kontroll av att restaurangerna följer bestämmelserna om gästernas ålder för att få komma in, allmän ordning m.m. för servering av alkohol.
.. Kontroll av att affärerna följer bestämmelserna för försäljning av folköl.

Fältassistenten finns till för ungdomarna och deras föräldrar
Du kan vända dig till fältassistenten för samtal.
Vill du rådfråga om något så har du rätt att vara anonym.
Fältassistenten har tystnadsplikt.
Tfn 0940-140 00
Mobiltelefon 070-256 91 24
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601