Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Adoption


20050310_134630_0.bmp
En adoption är till för barnets skull och ska ge ett barnet trygg och god uppväxt. Internationella adoptioner är mest förekommande.

I vissa länder finns barn som lämnats till barnhem eller sjukhus därför att föräldrarna avlidit eller inte haft möjlighet att ta hand om dem.

Inhemska adoptioner förekommer men är ovanliga.

Beslut om att ett barn ska adopteras till nya föräldrar tas först i barnets hemland.

För att få adoptera ett utländskt barn ansöker man hos socialnämnden om så kallat medgivande.
En utredning görs avseende de sökandes lämplighet och förmåga.

Sedan medgivande har lämnats kan en auktoriserad adoptionsorganisation föreslå ett visst barn som lämpligt att adopteras av de sökande.

Beslutet om adoption tas i tingsrätt.

Hela processen från första ansökan till mottagande av ett barn kan ta relativt lång tid.http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/600/FOV1-0004B450/S03295E99
Fri 17. Jun 11 17:55