Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Adoption print

Fri 17. Jun 11 17:55


20050310_134630_0.bmp
En adoption är till för barnets skull och ska ge ett barnet trygg och god uppväxt. Internationella adoptioner är mest förekommande.

I vissa länder finns barn som lämnats till barnhem eller sjukhus därför att föräldrarna avlidit eller inte haft möjlighet att ta hand om dem.

Inhemska adoptioner förekommer men är ovanliga.

Beslut om att ett barn ska adopteras till nya föräldrar tas först i barnets hemland.

För att få adoptera ett utländskt barn ansöker man hos socialnämnden om så kallat medgivande.
En utredning görs avseende de sökandes lämplighet och förmåga.

Sedan medgivande har lämnats kan en auktoriserad adoptionsorganisation föreslå ett visst barn som lämpligt att adopteras av de sökande.

Beslutet om adoption tas i tingsrätt.

Hela processen från första ansökan till mottagande av ett barn kan ta relativt lång tid.


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601