Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Föräldrar om separerade familjer print

Fri 17. Jun 11 17:56

När barnet är hos dig
Visa barnet att det är tillåtet att träffa den andre föräldern.
Att barnet får vara glad över den andre, längta efter att ringa till honom/henne osv., utan att du blir ledsen eller arg.

Tillåt barnet berätta vad det gjort hos den andre föräldern.
Undvik frågor som känns pressande för barnet.

Låt barnet uttrycka sina funderingar. Lyssna efter oro och ängslan som barnet kan ha.

Då någon talar illa om en förälder kan barnet känna en skugga falla även över sig själv.

Försök se hur barnet vill ha det i olika situationer.
Låt barnet vara med och planera vad ni ska göra tillsammans.

Prata inte om hur tomt det är för dig då barnet är borta, det ökar bara barnets bekymmer.

Överlämningstillfället
Det här är en del av barnets tid, så använd inte överlämningstillfällena till att reda ut konflikter, eller tala om för den andra föräldern vad du faktiskt tycker.

Informera den andre föräldern om något viktigt har hänt barnet sedan senast.

Om ett problem uppkommer, så försök att ta det lugnt och vänta med att diskutera det till ett tillfälle då barnet inte är med.

Även om ni föräldrar har svårt att kommunicera med varandra, så gör inte barnet till en budbärare mellan er. Det är en obehaglig uppgift för barn.

Lästips:
Bente och Gunnar Öberg "Skiljas - men inte från barnet", "Pappa, se mig!"
Lotte Reberg, "Mammas kille och pappas fru"

När barnet är hos den andre föräldern
För många föräldrar är detta den svåraste stunden. Känslor av oro och att inte "finnas där" för barnet. Att lämna ifrån sig sitt barn är ofta svårt oavsett vid vilket tillfälle det sker. Även om det sker till den andre föräldern, som i samband med
umgänge.

Ditt barn ska inte behöva känna att han/hon sårar dina känslor genom att var tillsammans med den andre föräldern.

Det kommer att kännas konstigt i början när du inte har barnet hos dig. Ensamt och kanske som om tiden släpar sig fram. När du förbereder för barnets bortavaro, så tänk också på dig själv och planera något för egen del. Bortsett från allt
annat så har du något att berätta när barnet kommer hem.

Om du ska vara hemifrån, så underlättar det om du lämnar ett telefonnummer som kontaktmöjlighet.

För ytterligare information
Du är välkommen att kontakta någon av socialtjänstens socialsekreterare, tel 0940-140 00, telefontid vardagar mellan 09.00 – 10.00.
Besökstid bokas per telefon. Tystnadsplikt gäller.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601