Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Hjälp vid vårdnadsfrågor print

Mon 30. May 11 17:40

Individ- och familjeomsorg omfattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Vi riktar oss främst till barnfamiljer, vuxna med beroende problematik och/eller psykisk ohälsa, samt människor med försörjningsproblem som behöver försörjningsstöd.

Till Individ- och familjeomsorg hör uppgifter inom det familjerättsliga området som fastställande av faderskap och vissa uppgifter i frågor om barns vårdnad, boende och umgänge samt adoption. Den kommunala familjerådgivningen ingår också i ansvarsområdet. Individ- och familjeomsorg ska särskilt beakta barnens situation i samhället.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601