Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Barn, ungdom och familj

Förutom att ta del av informationen som du hittar till vänster är du också välkommen att kontakta någon av socialtjänstens socialsekreterare, tel 0940-140 00, telefontid vardagar mellan 09.00 – 10.00. Besökstid bokas per telefon. Tystnadsplikt gäller.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/600/FOV1-0004B450/FOV1-0004B452/100
Mon 30. May 11 17:38