Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg omfattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Vi riktar oss främst till barnfamiljer, vuxna med beroende problematik och/eller psykisk ohälsa, samt människor med försörjningsproblem som behöver försörjningsstöd. Alla insatser inom individ och familjeomsorgen är avgiftsfria.

Till Individ- och familjeomsorg hör uppgifter inom det familjerättsliga området som fastställande av faderskap och vissa uppgifter i frågor om barns vårdnad, boende och umgänge samt adoption. Den kommunala familjerådgivningen ingår också i ansvarsområdet. Individ- och familjeomsorg ska särskilt beakta barnens situation i samhället.http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/600/FOV1-0004B450/100
Thu 24. Aug 17 08:58