Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

POSOM

Psykosocialt omhändertagande

I Vilhelmina kommun finns en beredskap för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) med representanter för kommunen, polisen, sjukvården och Svenska Kyrkan.För mer information kontakta:
Socialchef
Roland Bång
0940-14023


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/600/FOV1-0004B3F6/S03295D7E
Thu 12. Mar 15 15:25