Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Handläggarenhet

Du är välkommen att kontakta handläggare om du vill ansöka om service inom Äldre- och LSS omsorg.

Ansöka gör du genom att ringa eller fylla i blankett.
Kontaktuppgifter hittar du till höger.


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/600/FAV1-0004C74D/100
Sat 21. Feb 15 00:41