Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Möjligheternas Region

Logga_Color_MR8text.jpg

Möjligheternas Region - ett näringslivsutvecklingsprojekt i samverkan mellan 8 kommuner i Västerbottens Inland (Region 8) som kommer att pågå under åren 2015-2018.

Målsättningen med projektet är att skapa en attraktiv region för fler och växande företag.

Delmål i projektet är att:

  • antalet nystartade företag ska öka
  • antalet växande företag ska öka
  • antalet nya produkter och tjänster på marknaden från våra kommuner ska öka
Projektet finansieras av Tillväxtverket, Region Västerbptten och kommunerna i Region 8

För mer information om projektet eller för stöd vid start av företag, utveckling i ditt företag eller idéutveckling, läs nedean eller kontakta:

Ulrica Burman på tfn: 070-34 35 776 eller ulrica.burman@vilhelmina.se projektledare/affärscoach i Vilhelmina kommuneruf_14-20.jpgregion_vasterbotten.png

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/500/FOV1-00058B53/S045F450B
Wed 18. Nov 15 14:18