Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Företagsregister

Lokalt företagsregister
Vilhelmina kommuns lokala företagsregister som levereras av web Select.


FöretagsFakta
Databasen innehåller uppgifter om ca 250 000 aktiva företag inom kategorin business to business i Sverige. Uppgifterna om varje företag omfattar: företagsnamn, besöksadress, postadress, telefon-, telefax- och mobilnummer, bransch, antal nställda, kontaktperson samt verksamhetsbeskrivning.


Informationen i företagsregistret är företagens egna uppgifter och Vilhelmina kommun ansvarar inte för korrektheten i dessa. Företagsregistren uppdateras fortlöpande.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/500/FOV1-00058B53/S03295E6D
Mon 4. Jun 12 10:37