Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Lotteritillstånd print

Fri 9. Nov 12 15:45

Vem kan få tillstånd
Allmännyttiga föreningar inom kommunen som uppfyller lotterilagens krav.

Att söka tillstånd
Det finns två sorters tillstånd att söka, dels när endast ett lotteri ska anordnas (§ 15) och dels när man vill anordna mer än ett lotteri under en treårsperiod (§ 17). Den sistnämnda kallas registrering. Avgift uttas vid ansökan.

Ansökan om tillstånd och/eller registrering görs på särskild blankett som tillsammans med annan information fås från kommunkansliet 0940-14060 eller e-post  vilhelmina.kommun@vilhelmina.se.


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601