Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Tillstånd

För att söka tillstånd för t ex lotteriförsäljning så vänder du dig till kommunkansliet.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/500/FOV1-00058B53/FAV1-0005086F/100
Fri 9. Nov 12 15:53