Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Framgångsrikt företagande

Program - Framgångsrikt företagande 2017/2018

Träff 1 Från idé till affär                         
Ons 15 nov kl.17.30-20.30
 • Affärsplan som idémetod
 • Hur kan du utveckla företagets erbjudande?
 • Stöd för start eller utveckling av företag

Träff 2 Kundernas behov och sälj                      
Ons 29 nov kl.17.30-20.30
 • Effektiva kundmöten & nätverkande
 • Säljteknik och företagets säljstrategi

Träff 3 Marknadsföringens olika fönster              
Ons 6 dec kl.17.30-20.30
 • Vilka marknadsföringskanaler är bäst för dig?
 • Utveckla företagets marknadsplan
Träff 4 Företagets ekonomi, budget & rapporter        
Tor 11 januari kl.17.30-21.00
 • Grunderna i företagets ekonomi
 • Tips och råd med företagets budget
 • Ekonomiska rapporter – vilka och varför

Träff 5 Skatter, företagsjuridik och avtal                    
Tor 18 januari kl.17.30-21.00
 • Skatter och regelverk för företag
 • Företagsjuridik och avtal

Träff 6 Formulera ditt budskap och bygg din e-handel           
Tor 25 januari kl.17.30-21.00
 • Hur utveckla företaget med säljande formuleringar?
 • Hur får vi media att skriva om vårt företag?
 • Tips och råd kring att bygga din egen e-handel

Träff 7 Värdskap och hållbarhet                              
Tor 1 februari kl.17.30-21.00
 • Värdskap och bemötande ur ett kundperspektiv
 • Hållbarhet – kan det skapa mervärden för mitt företag


Träff 8 Företagsstöd och innovationslösningar                       
Tor 8 februari kl.17.30-21.00
 • Investeringsbidrag, mikrobidrag och konsultcheck
– vilka företagsstöd finns att söka
 • Innovationer – hur går jag vidare med min idé

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/500/FOV1-0004DCA2/S05503CCA
Fri 9. Feb 18 09:15