Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Möt Vilhelminas nya affärscoach

Möt Vilhelminas nya affärscoach
Från och med i höst och tre år framåt pågår näringslivsprojektet Möjligheternas region. Projektet är ett samarbete mellan åtta kommuner i Västerbottens inland, och har som målsättning att öka antalet nystartade företag och att få fler växande företag.
Varje kommun har en egen affärscoach, i vår kommun sitter Ulrica Burman. Hennes roll är att erbjuda lättillgänglig och individanpassad coachning till nya och växande företag. Hennes specialitet är möta människor där de befinner sig och hitta potential till utveckling. Ulrica har en bred bakgrund från många olika arbeten, som projektledare, fritidskonsulent, arbetsförmedlare och familjeföretagare.
  • Jag ser mest fram emot att få möjligheten att både möta och följa företagare mot nya mål, säger Ulrica.  
Har du en idé eller en tanke om att starta ett eget företag? Eller känner du någon som skulle vara klippt och skuren i rollen som egenföretagare? Kontakta Ulrica, så hjälper hon dig med vad du kan tänkas behöva, allt är anpassat efter dig och dina behov.
20151210_082305_0.png
http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/500/FOV1-0004B446/S04686425
Thu 10. Dec 15 08:23