Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Lokala naturvårdsprojekt - LONA print

Mon 12. Oct 15 16:26

Lokala naturvårdsprojekt (LONA) som är en årlig satsning från Naturvårdverket som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Tag chansen att söka hem pengar till din förenings satsningar.

Tidigare LONA-projekt i VIlhelmina är:

Uppbyggnaden av Baksjötjärnsområdet med bryggor, gångväg och rastplatser
Småbåtshamn i Vilhelmina
Lappkåtan på förskolan Skogsbacken
Badudden i Dikanäs

Lär mer på:


lona-logo.jpg

Småbåtshamn i Vilhelmina
20150914_074844_0.jpg

Rastplats Småbåtshamn.jpg

Baksjötjärn Vilhelmina
Baksjötj brygga.jpg

Rastplats Saxnäs
Saxnäs.jpg

Badudden Dikanäs
Badudden Dikanäs.jpg

Rastplats Malgovik/Laxbäcken

Laxbäcken.jpgMalgovik.jpg
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601