Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden print

Wed 16. Sep 15 08:39

Nya idéer och samarbeten är välkomna
Engagemang och idéer bidrar till utveckling. Du som har idéer kan föra fram dem,
engagera dig i den lokala utvecklingen och söka pengar till projekt. Detta kallar
vi lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Målet är att skapa attraktiva
områden med konkurrenskraftig verksamhet samt ge stimulans till ökad sysselsättning
och nya företag.

Projekt kan exempelvis handla om att arbeta med utbyten mellan stad
och land, att kunna arbeta med både näringslivsutveckling, innovationer,
kompetensförsörjning, arbetsmarknadsprojekt samt lantbruks- och fiskefrågor.

Oavsett om du är engagerad i en ideell förening, företagare eller arbetar inom
offentliga sektorn så finns det plats för dig.
• Du som är med i en ideell förening kan utnyttja denna möjlighet i projekt som
föreningen kan bidra till. Föreningen kan söka pengar för att genomföra dem.
• Om du som är företagare har en idé kan du få hjälp att genomföra denna
om den är till nytta för fler än dig själv. Om du samarbetar med andra får du
större möjligheter att genomföra din idé än om du är ensam. Ni kan söka
pengar för att genomföra projekt för att förverkliga idéerna.
• Du som arbetar inom den offentliga sektorn, som exempelvis kommuner eller
regionförbund, är också en viktig del i leadermetoden. Offentliga sektorn
är med och finansierar lokalt ledd utveckling. Genom att medverka aktivt i
samarbete med LAG kan nyttan för medborgarna bli större. Offentliga sektorn
kan också söka pengar till projekt.

Bor du i ett leaderområde?
Stora delar av Sverige täcks av leaderområden. Kartan och namnen på alla
områden samt hur du kontaktar ditt område hittar du på Jordbruksverkets
webbplats. Har du idéer och vill utveckla ditt närområde – kontakta
leaderkontoret så hjälper de dig att förverkliga dina förslag!

Pengarna kommer från fyra fonder
I Sverige finansieras verksamhet och projekt inom lokalt ledd utveckling från
fyra EU-fonder. Det betyder att det går att söka pengar till olika slags projekt.
Sammanlagt finns det under programperioden totalt cirka två miljarder kronor för
att stärka Sveriges konkurrenskraft genom lokalt ledd utveckling.
De fyra fonderna är jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, havs- och
fiskerifonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden.

Läs mer: LLU-folder_w.pdf
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601