Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Inlandets teknikpark print

Mon 28. Sep 15 14:50

Syfte
Inlandets Teknikpark är ett samverkansprojekt mellan samhälle, näringsliv, skola och akademi. Projektet utgörs idag av 10 företag, kommunerna Dorotea, Vilhelmina och Åsele samt Malgomajskolan och Lärcentrum i Vilhelmina. Det är ett initiativ som avser att skapa en gemensam plattform för tillverkande de tillverkande industrierna i dessa kommuner med syfte att öka och behålla kompetensen i regionen, att matcha utbildningar med det behov som finns i näringslivet och i slutändan bidra till att företagen kan utvecklas och växa. Projektet arbetar aktivt med att utveckla ett nätverk långsiktiga samarbeten och idag utgörs nätverket av ProcessIT Innovations och Sliperiet i Umeå som i sin tur har kopplingar till Umeå Universitet.

Pågående aktiviteter
Idag så arbetar vi med ett produktutvecklingsprojekt på ett av företagen där nästa generation av en produktflora utvecklas. Det pågår kartläggning och förbättring av produktionsprocesser på två företag och syftet är att kunna öka sin produktionsvolym och automatisera vissa moment. Nyligen så har det investerats i 3D-skrivare som placerats i Malgomajskolans lokaler samt ute hos företag och grundskola i alla tre kommunerna med syfte att väcka intresse för teknik i en tidig ålder.

Finansiering
Projektet finansieras av de deltagande företagen och kommunerna samt Region Västerbotten och Länstyrelsen.

Mål
Målen har delats upp så att Länsstyrelsens del av finansieringen avser att investera i en industrirobot och 3D-skrivare som ska användas till utbildning av elever på teknikprogrammen och medarbetare hos de deltagande företagen. Den andra delen som Region Västerbotten finansierar avser att slutföra olika projekt ute hos företagen och initiera fler projektuppgifter som passar gymnasieleverna på Malgomajskolan samt att upprätta en affärsplan som gör att Inlandets Teknikpark blir en långsiktig satsning.

Tid
Projektet Inlandets Teknikpark har finansierats sedan hösten 2014 men det har pågått aktiviteter sedan 2012. Projektet ska vara klart till årskiftet 31 dec 2016 och då övergår Inlandets Teknikpark från projektform till en varaktig satsning enligt den affärsplan som upprättats under resans gång.

Följ "Inlandets Teknikpark" finns på Facebook från och med september månad.
Logo_01_Inlandets_teknikpark.jpg
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601