Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Vilhelmina Model Forest

MF_farg_webb.jpg
Vilhelmina Model Forest (VMF) är i sig inte ett projekt utan en process, ett experimentområde, ett partnerskap, ett nätverk och en arena där aktörer och intressen i Vilhelmina kommun VMF:s kärnområde - kan mötas, diskutera frågor och samarbeta för hållbart utnyttjande av landskapet och dess naturresurser.

Välkomna att besöka Vilhelmina Model Forest hemsida:
http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/500/FOV1-0004B446/S0386F2FC
Mon 8. Oct 12 15:25