Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Vilhelmina Model Forest  print

Mon 8. Oct 12 15:25

MF_farg_webb.jpg
Vilhelmina Model Forest (VMF) är i sig inte ett projekt utan en process, ett experimentområde, ett partnerskap, ett nätverk och en arena där aktörer och intressen i Vilhelmina kommun VMF:s kärnområde - kan mötas, diskutera frågor och samarbeta för hållbart utnyttjande av landskapet och dess naturresurser.

Välkomna att besöka Vilhelmina Model Forest hemsida:Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601