Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

South Lapland Airport print

Fri 11. May 12 12:43

South Lapland Airport

Vilhelmina, Dorotea, Åsele samt Strömsund kommuner startade i december ett gemensamägt flygplatsbolag där varje kommun äger 25 procent vardera av bolaget.

Utvecklandet av området Södra Lappland kan beskrivas genom tre olika faser. Genom skapandet av ett destinationsbolag har de fyra kommunerna, Vilhelmina, Dorotea, Åsele samt Strömsund, lagt grunden för att öka antalet besökare och reseanledningar till området. Nästa fas i processen är att säkerställa en nationell och internationell tillgänglighet genom arbeta för investeringar i flygplatsen. Sista fasen är att säkerställa att hela områdets produkter, aktiviteter och boenden har anpassade erbjudanden till både nationella och internationella besökare.  

Arbetet att få en ny och längre landningsbana i Vilhelmina har nu startat. Med hjälp av denna så ska området Södra Lappland kunna ta emot större flygplan både i den vardagliga trafiken när så krävs men också kunna ta emot större direktcharter från både södra Sverige och Europa.

Vilhelmina, Dorotea, Åsele samt Strömsund kommun startade i december ett gemensamägt flygplatsbolag.

• Varje kommun äger 25% vardera av bolaget
• Genom att bilda flygplatsbolaget signalerar kommunerna till regionförbund, länsstyrelser samt möjliga finansiärer att detta är en för området starkt prioriterad åtgärd
• Nuvarande drift ingår ej i flygplatsbolaget vars syfte kommer att vara att driva processen framåt och skapa opinion för en utbyggd flygplatskapacitet  
• Opinionsbildning kommer att vara en kritisk framgångsfaktor för flygplatsen


Om_South_Lapland_Airport.pdf
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601