Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Feriearbete sommaren 2017

Vilhelmina kommun erbjuder i år ungdomar födda 2000, 2001, 2002 feriearbete under en vecka, 30 timmar.
Arbetet kan ske åt kommunen, någon organisation eller förening. Kommunen erbjuder även privata företag som anställer ungdomar födda 2000-2002 bidrag med hälften av, den av kommunen fastställda lönekostnaden. Företaget sköter anställningen och är arbetsgivare. Bidrag utgår också för ungdom som är anställd i eget familjeföretag. Du som är intresserad av ett feriearbete och ni som önskar ha en feriearbetare i er verksamhet, ta kontakt med Berit Nilsson, Vilhelmina kommun tel. 141 46 (telefontid 08.00-09.00 och 13.00–14.00) eller 140 00 växel.


Ansökningsformulär hittar du >här<

Vi vill ha in ansökningarna, från både ungdomar och arbetsgivare. Senast den 28 april.
VILHELMINA KOMMUN/Kommunstyrelsen


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/500/FAV1-0004B3F7/S04FF04F4
Tue 28. Feb 17 16:35