Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

E-rekrytering

E-rekrytering
Inom Vilhelmina kommun använder vi oss av e-rekrytering via rekryteringsverktyget HR Supporten. Vi ber därför om att, så långt det är möjligt, pappersansökningar undviks.


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/500/FAV1-0004B3F7/S03C69A64
Thu 5. Sep 13 08:59