Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Skoterförbud

20150112_135211_0.jpg
Majförbudet
Länsstyrelsen har beslutat att körning i terräng med terrängfordon eller motorfordon på statens mark väster om odlingsgränsen årligen förbjuds fr.o.m den 5 maj och fram till barmarksperioden.

För utförligare information se Länstyrelsens hemsida:Tillfälligt Skoterförbud
Tillfälliga beslut om förbud mot terrängkörningen fattas årligen och tidsbegränsat efter anmält behov. När beslut om förbud fattas, av kommunen eller Länsstyrelsen beroende på område, kungörs dessa på:


Länsstyrelsens skoterwebb
Du kan även hitta information om aktuella avstängningsområden på Länsstyrelsens skoterwebb:
http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/400/FOV1-00056253/S042084A8
Mon 12. Jan 15 13:55