Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Skoterförbud print

Mon 12. Jan 15 13:55

20150112_135211_0.jpg
Majförbudet
Länsstyrelsen har beslutat att körning i terräng med terrängfordon eller motorfordon på statens mark väster om odlingsgränsen årligen förbjuds fr.o.m den 5 maj och fram till barmarksperioden.

För utförligare information se Länstyrelsens hemsida:Tillfälligt Skoterförbud
Tillfälliga beslut om förbud mot terrängkörningen fattas årligen och tidsbegränsat efter anmält behov. När beslut om förbud fattas, av kommunen eller Länsstyrelsen beroende på område, kungörs dessa på:


Länsstyrelsens skoterwebb
Du kan även hitta information om aktuella avstängningsområden på Länsstyrelsens skoterwebb:Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601