Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Allmänt

Skoter2.jpgSkoter2.jpgI Vilhelmina kommun finns ca 150 mil skoterleder som sköts av 29 ideella föreningar med ideella krafter runt om i kommunen, därutöver tillkommer det statliga ledsystemet med drygt 20 mil. Dessa föreningar organiseras under en fristående paraplyorganisation som heter Vilhelminabygdens Skoterorganisation och kallas allmänt för VBS.

Se mer information om skoter, ledavgifter, ledkartor mm på deras hemsida:


Tänk på det här inför skotersäsongen

Skidåkare, hundspann och gående har alltid företräde i skoterspåret

• Högertrafik gäller

• Du måste ha fyllt 16 år för att få köra skoter

• För att få köra snöskoter krävs förarbevis om du har ett körkort som är taget efter år 2000 

• En generell hastighetsbegränsning om 70 km/tim gäller i terräng (50 km/tim inom tätbebyggt område)

• Stopplikt råder alltid innan du korsar en väg

• Passagerare på skotern eller kälken måste gå när ekipaget korsar en väg

• Det inte är tillåtet att köra på allmän väg annat än vid passage över vägen, eller kortast lämpliga sträcka om terrängen är oframkomlig

• På skogsbilvägar och andra enskilda vägar kan skoterkörning vara förbjuden, trots att vägen är oplogad

• Spårning av vilt med skoter är förbjudet

• Visa hänsyn genom att inte köra på andras tomter eller nattetid i tätbebyggt område

(Hämtat från www.lansstyrelsen.se/vasterbotten 2015-01-08)

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/400/FOV1-00056253/S0420837A
Tue 25. Apr 17 13:23