Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Lokalbokning

LOKALBOKNING

Här finns översiktsscheman för kommunens sporthallar. Förändringar kan ske i de fasta tiderna. Har du frågor angående lokalbokning kontakta fritidskonsulenten, antingen via sam.heidenberg@vilhelmina.se eller på 0940-140 46.


Här finns ansökningsblankett:  ANSÖKAN.doc  som  ska fyllas i skriftligt och sändas till:
Vilhelmina Kommun Fritid
Torget 6  
912 81, Vilhelmina


Senast uppdaterad 2017-10-03

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/400/FOV1-0004B441/FOV1-0005A3D4/100
Tue 3. Oct 17 10:55