Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Övriga stöd och bidrag till föreningar print

Fri 5. Jun 15 14:08

Allmänna Arvsfonden
Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Arvsfonden delar ut ca 300 miljoner kronor per år till ca 500 projekt runt om i Sverige.

Mer information om hur ni kan söka stöd ur fonden finns på:Bygdeavgiftsmedel

Föreningar och organisationer inom Vilhelmina kommun kan senast den 20 mars 2015 ansöka om bidrag ur bygdeavgiftsmedel. Ansökan om bidrag behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2015.  

Ansökan om bidrag ska avse investeringar eller projekt med investeringskaraktär för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för bygden. Stöd  beviljas inte till rena driftskostnader. Bidrag ges inte till företag eller privatpersoner med undantag för bidrag till enskilda vägar som inte är statsbidragsberättigade, där även privatpersoner kan söka bidrag.


Idrotts- och ungdomsledarstipendium
Idrotts- och ungdomsorganisationer som är verksamma inom Vilhelmina kommun inbjuds till att lämna förslag på kandidater till Vilhelmina Idrotts- och ungdomsledarstipendium.

Blankett finns att hämta i blankettarkivet

Lokalt ledd utveckling (genom Leadermetoden)
Leader är en metod för landsbygdsutveckling. I Leader är det ni som som bor och verkar i området som driver utvecklingen. Leaderområden finns över hela Sveriges landsbygd. Du kan söka stöd genom Leader för projekt som utvecklar landsbygden. Leader hjälper oss att nå målen i landsbygdsprogrammet.

Mer information om hur ni kan söka stöd ur Leader finns på:


Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - MUCF
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors bidrag kan sökas för projekt och till organisationers verksamhet. MUCF fördelar bidrag så att andra kan genomföra bra verksamhet. Bidrag kan gå till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Mer information om hur ni kan söka stöd hos MUCF finns på:


Studieförbunden
I Vilhelmina finns flertal studieförbund som ägnar sig åt folkbildning genom studiecirklar, mötesserier, projekt och arrangemang vars syfte är att ge deltagarna kunskap i ett brett perspektiv.

ABF
Medborgarskolan
SISU
Studiefrämandet
Vuxenskolan

Västerbotten idrottsförbund
Västerbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västerbotten. Vårt uppdrag är att företräda, leda och stödja distriktets idrott. För anslutna föreningar i Västerbotten finns möjlighet att få ekonomiskt stöd och stöd för att söka projektmedel.

Mer information finns på:
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601