Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Bilda förening print

Thu 4. Jun 15 16:20

Starta förening

Funderar du på att starta en egen förening? Här får du information om hur du går tillväga.

 • Innan du startar en förening  
 • Tillfällig styrelse
 • En förening blir till
 • Styrelsen
 • Stadgar - föreningens regler
 • Föreningen som juridisk person
 • Registrering och bidrag

Innan du startar en förening
Det kan vara bra att fundera igenom vissa saker innan du startar en förening: Varför starta en förening? Vad är syftet?
Finns det redan föreningar i kommunen inom samma intresseområde?  
Lokaler? Om ni behöver hyra lokaler eller hallar, finns det lediga tider i kommunen? Var ska verksamheten bedrivas?


Tillfällig styrelse
Första steget är att bilda en tillfällig styrelse. Den gör förberedelser inför bildandet av föreningen. Styrelsen ger förslag på vilka regler som ska gälla, vad föreningen ska heta och hur stor medlemsavgiften ska vara. Den tillfälliga styrelsen ska:
 • föreslå styrelseledamöter  
 • skaffa bank- eller plusgirokonto
 • kalla till det möte då föreningen bildas
 • skaffa ett organisationsnummer hos Skatteverket

En förening blir till
Minst tio personer ska vara med på mötet då föreningen ska bildas. Alla som är med rätt att diskutera och påverka vad som bestäms. Det är på detta möte ni väljer styrelse. Det är också nu ni beslutar om föreningens namn, vilka regler ni ska ha (stadgar) och vilken medlemsavgift som är lämplig.


Styrelsen
Styrelsen ska bestå av minst en ordförande, en sekreterare och en kassör.

Ordförande
En ordförande har till uppgift att:

 • leda föreningens möten
 • ansvara för verksamhetsplaneringen
 • föra föreningens talan utåt
 • se till att alla beslut genomförs
 • godkänna alla räkningar
Kassör
Till kassörens uppgifter hör att:

 • ansvara för föreningens ekonomi
 • sköta in- och utbetalningar
 • ansvara för medlemsregister och medlemsavgifter
 • sköta föreningens försäkringsfrågor
Sekreterare
En sekreterares uppgifter är att:

 • skriva föreningens protokoll
 • sköta föreningens arkiv
 • sköta föreningens post
Förutom dessa tre kan styrelsen också ha vice ordförande, ledamöter och suppleanter (ersättare för de ordinarie styrelseledamöterna).


Stadgar - föreningens regler
Stadgarna är föreningens egna regler. I stadgarna står bland annat vilket som är föreningens syfte, vilka som kan vara medlemmar och vad man ska göra ifall föreningen ska upplösas.


Juridisk person
En förening blir en så kallad juridisk person när den har stadgar och en styrelse. Föreningen kan då: äga saker
teckna avtal
vara arbetsgivare
vara part inför myndighet
och är ansvarig för skulder och kan försättas i konkurs.


Registrering och bidrag
Vill du att föreningen ska finnas med i Vilhelmina kommuns föreningsregister? Eller har du frågor vad som krävs för att bli bidragsberättigad? Hör av dig kommunens fritidskonsulent.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601