Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Registrering/årlig uppdatering av föreningsuppgifter print

Thu 6. Oct 16 10:25

Föreningsuppgifter

Registrerade föreningar skall varje år, efter årsmötet, inkomma med aktuella uppgifter enligt ovan,även om inga förändringar skett, skriftligen, via e-post eller per telefon till Fritid, Utvecklingsenheten. Även uppgifterna på hemsidan kommer då att uppdateras.

Nedanstående länk leder till blankett för registrering av förening/förnyelse av föreningsuppgifter


När ny förening bildats skall denna ansökan komplett ifylld, jämte stadgar och kopia frånföreningsmöte där stadgarna antogs, insändas till Fritid, Utvecklingsenheten.

Blanketten insänds till:

UTVECKLINGSENHETEN
Vilhelmina Kommun
Att: Fritidskonsulenten
912 81 VILHELMINA

tfn: 0940-14046


Som ett led i kommunens föreningsservice, kan länkar göras till ideella föreningar samt byar (i form av byaföreningar och liknande) inom Vilhelmina kommuns gränser.

Innan vi skapar en länk vill vi att den som är ordförande eller ansvarig för föreningen fyller i anmälan och skickar in det till oss.

Klicka på nedanstående länk för mer information (innehåller även anmälningsblankett):

För att erhålla kommunala bidrag och hyresfria lokaler måste föreningen vara registrerad hos Fritid, Utvecklingsenheten. Aktuella uppgifter om styrelse, enligt blankett ovan, måste dessutom sändas in till Fritid, Utvecklingsenheten varje år efter föreningens årsmöte. (Se även bidragsnormerna för Vilhelmina Kommun)


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601