Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Föreningar

20160302_131250_0.jpg

Föreningsliv i Vilhelmina kommun

Det finns över 170 föreningar av stor mångfald registrerade hos Vilhelmina kommun. I registret nedan kan ni hitta kontaktinformation till föreningarna.


Registrerade föreningar ska årligen skicka uppdaterade uppgifter till kommunen, även om ändringar ej skett. Blankett finns nedan.


Vid frågor kontaka fritidskonsulenten via mail eller telefon:

Sam Heidenberg
0940-140 46
070-231 56 38


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/400/FOV1-0004B441/FOV1-00057025/100
Mon 5. Feb 18 08:41