Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Idrott- och ungdomledarstipendium

Idrotts- och ungdomsorganisationer som är verksamma inom Vilhelmina kommun inbjuds till att lämna förslag på kandidater till Vilhelmina Idrotts- och ungdomsledarstipendium senaste den 30 nov årligen.
Blankett finns att hämta i blankettarkivet.

Idrotts- och ungdomledarstipendiater Vilhelmina Kommun

2009    Ted Armgren                     Skidskytte
2010    Tomas Mikaelsson                Skidor
2011    Jonas Erlingsson                Judo
2012    Anders & Liselott Mikaelsson    Fotboll
2013    Rebecca Öhrn                   Skidor
        Anna Ångqvist          Simmning
2014    Victor Appelqvist               Bowlinghttp://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/400/FOV1-0004B43E/S0339AA69
Fri 7. Oct 16 14:12