Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Idrott- och ungdomledarstipendium print

Fri 7. Oct 16 14:12

Idrotts- och ungdomsorganisationer som är verksamma inom Vilhelmina kommun inbjuds till att lämna förslag på kandidater till Vilhelmina Idrotts- och ungdomsledarstipendium senaste den 30 nov årligen.
Blankett finns att hämta i blankettarkivet.

Idrotts- och ungdomledarstipendiater Vilhelmina Kommun

2009    Ted Armgren                     Skidskytte
2010    Tomas Mikaelsson                Skidor
2011    Jonas Erlingsson                Judo
2012    Anders & Liselott Mikaelsson    Fotboll
2013    Rebecca Öhrn                   Skidor
        Anna Ångqvist          Simmning
2014    Victor Appelqvist               Bowling


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601