Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Skötselbidrag

Grundbidrag för skötsel av sport- och fritidsanläggningar

För att erhålla bidrag som ej är reglerade i avtal måste ansökan med verifierade kostnader inlämnas till KU-nämnden.

Blanketter för ansökan finns att hämta på KU-nämnden/fritidsavdelning.
Bidrag reglerade i avtal utbetalas efter varje säsong.


Typ av anläggning                                      
Ägare
Uppdragstagaren huvudsakliga åligganden
Riktlinje/Ersättning
Granbergsbacken
Kommun
Bl preparering, öppethållande
Enl. avtal
Elljusspår
Kommun
Preparering av spår, grundbidrag
12 000 kr
Elljusspår
Förening
Preparering av spår, grundbidrag
12 000 kr
Tillägg: 500 kr för skola, 1000 kr för skidserie samt 1000 kr för skidskytteanläggning
(Skidspår/backe, Krontjärn
Kommun
Bl. preparering av flera spår
12 000 kr)
Elljusspår-Skidstadion, tätort
Kommun
Bl. preparering av spår ca 6 km
Enl. avtal
Dagskidspår i byar med skola utan elljusspår
Kommun
Preparering av  spår min 2 km
3000 kr
Fotbollsplaner
(*Bidrag till planer med seriespel)
Förening, grusplan

Förening, gräsplan
Drift, underhåll

Drift, underhåll
1000 kr
2000 kr*
4000 kr
6000 kr*
Ishockeybanor
(Regleras i avtal med förening)
Kommunen eller Förening
Isbeläggning,snöskottning max.
För upp och nedtagning av sarg tillkommer
9000 kr

1000 kr
Tennisbanor
Förening
Underhåll av asfaltbana
Underhåll av grusbana
500 kr
1000 kr
Skjutbanor
Förening


Kommunen
Underhåll av egen bana (med ungdoms-
verksamhet)
Skjutbanor Granberget
1000 kr


1500 kr

Ridanläggningar
Max 10 lektionshästar för Vilhelmina Ridklubb (sep.avtal) och för max 5 st  övriga föreningar/ klubbar
Förening eller Kommun
Skötsel och underhåll räknat per föreningsägd häst

Skötsel och underhåll räknat per inhyrd privathäst
4000 kr2500 kr

Motorbanor
Förening
Skötsel och underhåll
4000 kr
Skoterleder
(sep. avtal, norm)
Förening genom VBS
Skötsel och underhåll
Huvudled
Påfartsled

1200 kr/mil
800 kr/mil
x) Badplatser
Förening/Byarna
Badviken
Skötsel och underhåll
Skötsel och underhåll
1000 kr
2000 kr

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/400/FOV1-0004B43E/S03295E51
Mon 30. May 11 17:21