Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Arvsfonden

Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Arvsfonden delar ut ca 300 miljoner kronor per år till ca 500 projekt runt om i Sverige.

Mer information om hur ni kan söka stöd ur fonden finns på www.arvsfonden.se.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/400/FOV1-0004B43E/S03295E50
Thu 1. Sep 11 22:41