Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Stöd och stipendium

Den organiserade fritidsverksamheten i Vilhelmina kommun bedrivs i huvudsak inom ramen för någon av de ca 150 aktiva föreningarna i kommunen. Kommunen stöttar de olika aktiviteterna genom bidrag till föreningarna som utgår enligt fastställda normer och avtal.

Stöd ges endera i form av kontantstöd eller i form av möjlighet till plats i överenskomna anläggningar, lokaler och tillrättalagda områden/ytor med speciell utrustning. Konsultativt stöd ges och en samordning/utlåning av gemensam utrustning och lokalbokning sker centralt på fritidskontoret.

Läs mer om stöd och stipendium genom att klicka på länkarna till vänster.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/400/FOV1-0004B43E/100
Thu 1. Sep 11 22:43