Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Stöd och stipendium print

Thu 1. Sep 11 22:43

Den organiserade fritidsverksamheten i Vilhelmina kommun bedrivs i huvudsak inom ramen för någon av de ca 150 aktiva föreningarna i kommunen. Kommunen stöttar de olika aktiviteterna genom bidrag till föreningarna som utgår enligt fastställda normer och avtal.

Stöd ges endera i form av kontantstöd eller i form av möjlighet till plats i överenskomna anläggningar, lokaler och tillrättalagda områden/ytor med speciell utrustning. Konsultativt stöd ges och en samordning/utlåning av gemensam utrustning och lokalbokning sker centralt på fritidskontoret.

Läs mer om stöd och stipendium genom att klicka på länkarna till vänster.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601