Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Digital anslagslagstavla

Digital anslagstavla
Detta är Vilhelmina kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.
Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll och föreskrifter från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Anslagsdatum             Rubrik         Typ     Anslås av
2017-12-22              Kfmprotokoll 2017-12-12 Anslag  Kommunfullmäktige


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/300/S054B0C14-054B0C2C
Thu 28. Dec 17 10:19