Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Föreskrifter

Kommunala föreskrifter

1.  Lokala ordningsföreskrifter för Vilhelmina kommun 1996-03-12, ändrade 1999-10-11
2.  Lokala föreskrifter för Vilhelmina kommun för att skydda människors hälsa och miljö, 2003-04-28
3.  ABVA Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Vilhelmina. 2010-04-19
4.  Lokala avfallsföreskrifter för Vilhelmina kommun 2008-12-08


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/300/S04D0B191-04D0B63A
Thu 13. Oct 16 12:57