Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Föreskrifter print

Thu 13. Oct 16 12:57

Kommunala föreskrifter

1.  Lokala ordningsföreskrifter för Vilhelmina kommun 1996-03-12, ändrade 1999-10-11
2.  Lokala föreskrifter för Vilhelmina kommun för att skydda människors hälsa och miljö, 2003-04-28
3.  ABVA Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Vilhelmina. 2010-04-19
4.  Lokala avfallsföreskrifter för Vilhelmina kommun 2008-12-08

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601