Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Borgerlig vigsel


20110530_174219_0.jpg
Om du vill ha en borgerlig vigsel är du välkommen att kontakta kommunens kansli som kan hjälpa dig, tel 14060.

Borgerliga vigselförrättare 2015-2018

Ewa Hed              (S)    Klimpfjäll
Petra Jonsson        (S)    Rembacka
Tarja Eliasson        (S)    Vilhelmina
K G Abramsson    (S)    Vilhelmina
Anita Johansson     (S)    Sandvik
Inrid Karlsson        (V)    Lövliden
Linda Norman      (KD)    Vilhelmina
Max Fredriksson      (KD)    Vilhelmina

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/300/S04647FB6-04648352
Thu 26. Nov 15 15:07